GroupCreated with Sketch.

royal in crisis

Advocaat van prins Laurent slaat alarm: “Hij heeft zich blauw betaald aan medische kosten”

Het systeem voorziet geen toegang tot de sociale zekerheid en het pensioenstelsel, wegens de afwezigheid van een werkgever

LEES MEER
LEES MEER

"Als hij bijvoorbeeld door Covid-19 zou sterven, valt de dotatie weg en zou prinses Claire geen aanspraak kunnen maken op het pensioen van de overlevende echtgenote"

LEES MEER
LEES MEER